Klasyfikacja szczelności IP

Dla określenia stopnia wodoszczelności urządzeń, w tym obudów kamer stosowanych w monitoringu stosuje się klasyfikację oznaczeń z wykorzystaniem skali IP. Skrót odnosi się do angielskiego określenia International Protection Rating, lub czasami do Ingress Protection Rating i określa stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopnia IP składa się z liter IP i dwóch (opcjonalnie do 4 znaków) z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych oraz części niezabezpieczonych, drugi na penetrację wody, trzeci znak to litera dodatkowa, która również oznacza stopień ochrony użytkownika przed dostepem do częsci niebezpiecznych, a stosujemy ją, gdy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa, niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną. Ostatni możliwy znak to litera uzupełniająca, która symbolizuje znaczenie ochrony w specyficznych przypadkach.

Według normy PN-EN 60529: Kod IP – system oznaczeń stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi IPx0 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom
Rodzaj ochrony
0
brak ochrony
1
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed pyłem
6
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona pyłoszczelna
Zabezpieczenie przed wnikaniem wody IP0x (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom
Rodzaj ochrony
0
brak ochrony
1
ochrona przed padającymi kroplami wody
2
ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3
ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5
ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6
ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7
ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8
ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
9
ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°) zgodnie z normą DIN 40050
Litera dodatkowa (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Litera
Stopień ochrony
A
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
B
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
C
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
D
ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
Litera uzupełniająca (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Litera
Znaczenie
H
aparaty wysokiego napięcia
M
badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są w ruchu
S
badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są nieruchome
W
nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony
UWAGI
 • jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane),
 • litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania,
 • jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną,
 • jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów

Klasyfikacja IP to bardzo przydatna cecha, którą można napotkać w specyfikacji wielu urządzeń dostępnych w ofercie sklepu Napad.pl, wskazuje w jakich warunkach wewnątrz/na zewnątrz może być wykorzystany dany model urządzenia. Odpowiedni dobór klasy szczelności urządzenia warunkuje bezpieczeństwo jego wykorzystania oraz trwałość w trakcie eksploatacji. W przypadku urządzeń elektrycznych trwałość elementów może zostać zmniejszona przez brud i zapylenie, które może powodować mechaniczne blokowanie napędów, styczników i gniazd. Woda wnikająca do obudowy powoduje korozję elementów metalowych oraz żył kabli i przewodów. Wnikająca woda i zanieczyszczenia jednocześnie zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. Powodem porażenia prądem elektrycznym jest najczęściej woda, ale przyczyną mogą być także np. przypadkowo wsunięte w szczeliny i otwory kawałki przewodów lub drutów.

kamery wodoszczelne
Data publikacji: 2014-08-14
Zapisz się do newslettera
Nie rozsyłamy spamu!
Tylko interesujące nowości i promocje
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail o nowościach, promocjach i innych usługach oferowanych przez Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń z siedzibą w Krakowie ul Mogilska 104. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail lub w Panelu Klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.