Ochrona środowiska

Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne.

Postępowanie z zużytym sprzętem elektronicznym

Firma ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 2018 r. poz. 992) jest zarejestrowana w prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000004707.

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych od firmy ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Wincentego Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

W ramach zakupionego sprzętu przez osoby fizyczne jesteśmy zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego będącego miejscem dostawy zakupionego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Przez sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych należy rozumieć, zgodnie z Ustawą, sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Warto pamiętać!

nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego

Nigdy nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem "przekreślonego kosza" (widocznego po lewej stronie) łącznie z innymi odpadami.

nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego

Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego

Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do ALARM-TECH lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.

nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego

Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku. Robiąc to dbasz nie tylko o swoje otoczenie, ale również o przyszłe pokolenia, które będą mogły korzystać z czystego i zdrowego środowiska.

Zapisz się do newslettera
Nie rozsyłamy spamu!
Tylko interesujące nowości i promocje
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail o nowościach, promocjach i innych usługach oferowanych przez Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń z siedzibą w Krakowie ul Mogilska 104. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail lub w Panelu Klienta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności.