Czy na pewno chcesz usunąć produkt z koszyka?

Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie produkty z koszyka?

Integracja drukarek i kas fiskalnych z rejestratorami cyfrowymi na przykładzie technologii POS


Spis treści 

Informacje podstawowe

Wprowadzenie

Schemat działania

Uwagi praktyczne

Hikvision - Konfiguracja POS w praktyce

Dahua - Konfiguracja POS w praktyce

IPOX - Konfiguracja POS w praktyce

Dodatek


Informacje podstawowe

Parametry wykorzystanego sprzętu i oprogramowania CCTV.

System

Wersja

Rejestrator NVR Hikvision DS-7616NI-I2

V4.40.017 201124

Oprogramowanie: iVMS-4200

3.4.0.9

 

System

Wersja

Rejestrator NVR Dahua DH-NVR-5232-4KS2

V4.001.0000003.2, 2020-10-10

Oprogramowanie: DSS PRO

V7.002.0000005.2.R.20201223

 

System

Wersja

Rejestrator NVR IPOX PX-NVR6488H

1.4.4, 23-09-2020

Oprogramowanie: NVMS 2.0

2.1.2_07.11.2020

 

Wprowadzenie

POS nowej generacji umożliwia odbieranie komunikatów przesyłanych przez urządzenia sieciowe do wskazanego adresu IP na określony port, do rejestratorów w postaci czystego tekstu.

W praktyce oznacza to, że rejestratory potrafią odebrać m.in.:

 • pełną treść paragonu fiskalnego z dowolnej drukarki/kasy fiskalnej która umożliwia przesyłanie ich treści do tzw. monitora wydruku.
 • dowolny tekst wysyłany z komputera na wskazany adres IP oraz numer portu.

Dlatego technologia umożliwia integrację zarówno drukarek/kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych czy własnych rozwiązań dedykowanych.

Zaletą POS w rejestratorach jest możliwość późniejszego wyszukiwania nagrań w oparciu o treść paragonu/tekstu który został przesłany do urządzenia. Ponieważ dane tekstowe są przechowywane w bazie danych, może być ona przeszukiwana pod kątem dowolnej treści.

 

Schemat działania

Schemat działania PoS.

 

Uwagi praktyczne dotyczące instalacji

1. Urządzenia sieciowe powinny znajdować się w tej samej podsieci (w naszym przykładzie drukarka fiskalna ma adres 192.168.2.36, rejestrator: np. 192.168.2.41).

2. Rejestratory co do zasady filtrują dane, które są do nich przesyłane. Oznacza to że należy określić z jakiego adresu IP będą odbierać one komunikaty).

 


 

Konfiguracja POS w praktyce

Novitus Bono Online i rejestrator Hikvision 

1. Rejestrator oraz urządzenie fiskalne powinny znajdować się w tej samej podsieci.

2. Drukarka fiskalna musi mieć aktywny moduł monitora wydruku:

Drukarkę fiskalną można skonfigurować przy pomocy oprogramowania Wiking PL lub menu ekranowego samego urządzenia.

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Klient:

Parametr Wartość
Konfiguracja połączenia Włączony
Adres serwera

Adres IP rejestratora
np.: 192.168.2.41

Port serwera 

Port na który będą wysyłane dane
np.: 6003

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Ogólne:

Parametr Wartość
Strona kodowa

Wedle uznania 
np.: WINDOWS-1250

W programie Wiking PL powyższe ustawienia wyglądają następująco:

Zmiana parametrów może wymagać ponownego uruchomienia urządzenia fiskalnego.

3. W menu ekranowym rejestratora przejdź do sekcji System → POS.

4. Przy pomocy przycisku edytuj Wybierz kanał POS, do którego mają być przekazywane dane z drukarki fiskalnej.

5. W nowym oknie Skonfiguruj parametry pracy połączenia POS

 • zaznacz pole Włącz
 • Protokół transmisji – uniwersalny
 • Tryb połączenia – Odbiór TCP

Kliknij przycisk Parametry i wprowadź następujące pola:

Parametr Wartość
Port Taki jak port serwera monitora wydruku – w przykładzie port 6003
Dozwolony zdalny adres IP

Adres IP drukarki fiskalnej – w przykładzie 192.168.2.36

 

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

 • Określ kodowanie znaków zgodne z kodowaniem znaków generowanym przez drukarkę. W przykładzie wykorzystano Windows-1250

Tryb nakładania pozwala określić w jaki sposób rejestrator ma wyświetlać odbierane dane. Jeśli drukarka przesyła dane dzielone na sekcje, lepszym wyborem może okazać się opcja „Przewijaj”.

 

 

6. Domyślnie rejestratory nie są przygotowane do zapisu zdarzeń POS. Skonfiguruj parametry zapisu w sekcji Magazyn →Harmonogram → Nagrywanie

7. Sprawdź czy paragony drukują się poprawnie. Oprogramowane Wiking PL pozwala wysłać do drukarki paragon testowy. Można także wydrukować np. jeden z dostępnych raportów – te dane również zostaną dostarczone do rejestratora.

8. Dostęp do zapisanych nagrań możliwy jest z poziomu rejestratora oraz programu ivms-4200.

Dostęp z poziomu rejestratora.

 • Przejdź do sekcji Odtwarzanie
 • Wybierz kamerę, do której został przypisany kanał POS 

 • Kliknij na przycisk Wyszukiwanie niestandardowe.
 • W nowym oknie określ parametry wyszukiwania:

 • Naciśnij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie, aby znaleźć pasujące nagrania.

 • Zaznacz nagranie, które Chcesz odtworzyć

 

Dostęp do nagrań z poziomu ivms-4200

ivms-4200 posiada dedykowany interfejs do wyszukiwania zdarzeń POS.

 • Przejdź do sekcji Odtwarzanie → Odtwarzanie POS
 • Wybierz kamerę, Wprowadź klucz POS i Wyszukaj nagranie

Po prawej stronie pojawi się lista dopasowanych wyników

 

Czytniki kodów kreskowych a POS

Rejestratory bezpośrednio nie obsługują czytników kodów kreskowych ale dostępna jest przystawka (IPOX GABI), która umożliwia przesyłanie danych z czytnika do rejestratora na takiej samej zasadzie jakby to była drukarka fiskalna. Przystawka współpracuje z rejestratorami IPOX, HIKVISION oraz Dahua. Rozwiązanie wspomaga pracę magazynów oraz usprawnia proces odnajdowania nagrań z pakowania produktów w spornych sytuacjach.

Szczegółowy opis konfiguracji modułu znajduje się w instrukcji obsługi IPOX GABI

 


 

Konfiguracja POS w praktyce

Novitus Bono Online i rejestrator Dahua

1. Rejestrator oraz urządzenie fiskalne powinny znajdować się w tej samej podsieci.

2. Drukarka fiskalna musi mieć aktywny moduł monitora wydruku:

Drukarkę fiskalną można skonfigurować przy pomocy oprogramowania Wiking PL lub menu ekranowego samego urządzenia.

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Klient:

Parametr Wartość
Konfiguracja połączenia Włączony
Adres serwera

Adres IP rejestratora
np.: 192.168.2.41

Port serwera 

Port na który będą wysyłane dane
np.: 6003

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Ogólne:

Parametr Wartość
Strona kodowa

Wedle uznania
np.: WINDOWS-1250

W programie Wiking PL powyższe ustawienia wyglądają następująco:

Zmiana parametrów może wymagać ponownego uruchomienia urządzenia fiskalnego.

3. Z menu ekranowego rejestratora przejdź do sekcji Menu główne → POS → POS

4. W nowym oknie skonfiguruj parametry połączenia POS

 • zaznacz pole Włącz
 • Protokół – Ogólny (General)
 • Tryb połączenia – Odbiór TCP

Kliknij przycisk Ustawienia i wprowadź następujące pola

Parametr Wartość
IP źródła

Adres IP drukarki fiskalnej – w
przykładzie 192.168.2.36

Kliknij przycisk OK aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

 • Określ kodowanie znaków zgodne z kodowaniem znaków generowanym przez drukarkę. W przykładzie wykorzystano Windows-1250.
 • Włącz opcję Info POS aby informacje były wyświetlane na podglądzie na żywo.

Tryb nakładania pozwala określić w jaki sposób rejestrator ma wyświetlać odbierane dane. Jeśli drukarka przesyła dane dzielone na sekcje, lepszym wyborem może okazać się opcja „Przewijaj”.

Naciśnij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

5. Przejdź do sekcji Sieć → Port i Skonfiguruj numer portu POS:

Parametr Wartość
Port POS 

Port na który będą wysyłane dane
np.: 6003

6. Domyślnie rejestratory nie są przygotowane do zapisu zdarzeń POS. Skonfiguruj parametry zapisu w sekcji Pamięć → Harmonogram → Nagraj

7. Sprawdź czy paragony drukują się poprawnie. Oprogramowane Wiking PL pozwala wysłać do drukarki paragon testowy. Można także wydrukować np. jeden z dostępnych raportów – te dane również zostaną dostarczone do rejestratora.

8. Dostęp do zapisanych nagrań możliwy jest z poziomu rejestratora oraz programu DSS PRO.

Dostęp z poziomu rejestratora.

 • Przejdź do sekcji POS → Wyszukiwanie POS
 • Wprowadź klucz POS w polu Info POS
 • Wybierz kamerę, do której został przypisany kanał POS, Wskaż zakres dat i naciśnij przycisk Wyszukaj
 • System wyświetli listę dopasowanych nagrań

 • Zaznacz nagranie, które Chcesz odtworzyć a następnie Kliknij przycisk Odtwarzaj

 

Dostęp do nagrań z poziomu DSS PRO

Dostęp do POS z poziomu oprogramowania jest możliwy jedynie z przy pomocy programu DSS PRO, który wymaga zakupu odpowiedniej licencji dla kanału POS. W chwili pisania tego artykułu ani SmartPSS ani DSS Express nie pozwalają na odczytywanie zdarzeń POS z rejestratorów. Aby DSS PRO mógł poprawnie odfiltrować dane POS zapisane w rejestratorze wymaganie jest skonfigurowanie znacznika końca paragonu. Parametr znajduje się w sekcji:

System → koniec POS → Znak końca POS

W praktyce najlepiej jest ustawić treść, która drukuje się na końcu każdego paragonu, np. unikalny identyfikator drukarki fiskalnej. W przykładzie wykorzystano niezafiskalizowaną drukarkę a treść drukowana na każdym paragonie w stopce miała postać: ## NIEFISKALNY ##

Dostęp do zdarzeń POS w DSS PRO

 • W oknie głównym programy przejdź do sekcji Odtwarzanie nagrania

 • W nowo otwartej zakładce Wybierz Wyszukiwanie POS

 • Wybierz kamerę do której jest przypisany POS, w polu Słowo kluczowe Wprowadź poszukiwany ciąg znaków. Następnie Naciśnij przycisk Szukaj.

 • Program wyświetli listę paragonów

 • Zaznacz paragon i Naciśnij przycisk Odtwarzanie aby zobaczyć zapis POS

 • Paragony mogą być również wyświetlane w podglądzie na żywo

 


 

Konfiguracja POS w praktyce

Novitus Bono Online i rejestrator IPOX 

1. Rejestrator oraz urządzenie fiskalne powinny znajdować się w tej samej podsieci.

2. Drukarka fiskalna musi mieć aktywny moduł monitora wydruku:

Drukarkę fiskalną można skonfigurować przy pomocy oprogramowania Wiking PL lub menu ekranowego samego urządzenia.

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Klient:

Parametr Wartość
Konfiguracja połączenia Włączony
Adres serwera

Adres IP rejestratora
np.: 192.168.2.41

Port serwera 

Port na który będą wysyłane dane
np.: 6003

Menu → Ustawienia → Konfiguracja → Komunikacja → Monitor wydruku → Ogólne:

Parametr Wartość
Strona kodowa

Wedle uznania 
np.: WINDOWS-1250

W programie Wiking PL powyższe ustawienia wyglądają następująco:

Zmiana parametrów może wymagać ponownego uruchomienia urządzenia fiskalnego.

3. W menu ekranowym rejestratora przejdź do sekcji System → Ustawienia podstawowe → Ustawienia POS.

4. Wybierz kanał POS, który Zamierzasz skonfigurować i Oznacz go jako aktywny (kolumna Włącz).

5. Kliknij na przycisk Ustawienia połączenia. W nowo otwartym oknie Podaj adres IP drukarki fiskalnej.

Parametr Wartość
Adres IP POS

Adres IP drukarki fiskalnej – w
przykładzie 192.168.2.36

Naciśnij przycisk OK aby potwierdzić zmiany

6. Kliknij na przycisk Ustawienia znajdujący w kolumnie Nagrywany kanał. W nowo otwartym oknie wybierz kanał lub kanały, które będą przypisane do danego kanału POS. Możesz wybrać kilka kanałów jednocześnie.

Naciśnij przycisk OK aby potwierdzić zmiany

7. Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany.

8. Przejdź do sekcji Sieć → Port i Skonfiguruj numer portu POS:

Parametr Wartość
Port POS

Port na który będą wysyłane dane
np.: 6003

9. Domyślnie rejestratory nie są przygotowane do zapisu zdarzeń POS. Skonfiguruj parametry zapisu w sekcji Zapis → Ustawienia trybu → Tryb zapisu. Naciśnij przycisk Zaawansowane i zaznacz pole Zapis wg POS. Nie zapomnij zaznaczyć innych pozycji jeśli rejestrator prowadził dotychczas zapis np. wg detekcji ruchu czy analizy wideo.

Naciśnij przycisk Dodaj aby utworzyć nowy tryb zapisu. System wyświetli listę kamer z możliwością określenia dodatkowych parametrów. Potwierdź zmiany przyciskiem OK, następnie naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany.

10. Sprawdź czy paragony drukują się poprawnie. Oprogramowane Wiking PL pozwala wysłać do drukarki paragon testowy. Można także wydrukować np. jeden z dostępnych raportów – te dane również zostaną dostarczone do rejestratora.

11. Dostęp do zapisanych nagrań możliwy jest z poziomu rejestratora oraz programu NVMS 2.0.

W podglądzie na żywo rejestratory IPOX sygnalizują odbiór danych POS poprzez zmianę koloru wskaźnika zdarzeń na fioletowy (kropka w prawym górnym rogu).

Dostęp z poziomu rejestratora.

1. Przejdź do sekcji Start → Wyszukiwanie → Wg zdarzenia

2. Określ ramy czasowe, wybierz kamerę a następnie wprowadź poszukiwany ciąg znaków w polu Klucz POS.

3. Naciśnij przycisk Wyszukaj aby przeszukać dostępne nagrania. System wyświetli wyniki w tabeli.

4. Naciśnij przycisk Odtwarzanie aby zobaczyć podgląd nagrania w małym oknie lub zaznacz nagranie i kliknij przycisk Odtwarzanie znajdujący się na dole okna aby odtworzyć wybrane nagranie na pełnym ekranie.

Nagrania powiązane z POS będą oznaczone kolorem fioletowym.

 

Dostęp do nagrań z poziomu NVMS 2.0

 • Przejdź do sekcji Odtwarzanie
 • Wybierz kamerę i rozwiń listę opcji wyszukiwania przy pomocy przycisku Więcej

 • Wprowadź poszukiwany ciąg znaków w polu klucz POS, a następnie naciśnij przycisk Szukaj.
 • Nagrania powiązane z POS będą oznaczone kolorem fioletowym.

Kliknij na danym wyniku wyszukiwania aby uzyskać dostęp do danego zdarzenia POS.

 

Dodatek

Dane do rejestratorów POS można przesyłać także z dowolnego komputera. Poniżej przykłady takich zastosowań.

Dowolny tekst, na przykładzie polecenia wywołanego w systemie Linux (uruchomiony w tej samej podsieci co rejestrator):

 • cowsay -l duck „IPOX testuje POS”

 • echo -e „Witaj w pracy szefie”

Szczegółowych informacji na temat opisanych wyżej funkcjonalności oraz sposobu przekierowania komunikatów z sytemu Linux do rejestratorów udziela nasz dział wsparcia technicznego.


Data publikacji: 2021-02-17 11:19

Twój koszyk Realizacja zamówienia Weryfikacja danych Potwierdzenie

Twój koszyk jest pusty

Rejestracja nowego klienta

Poznaj korzyści rejestracji w naszym sklepie:

  • Wsparcie i obsługę techniczną

  • Szybki kontakt z naszymi pracownikami

  • Łatwy przebieg zakupów

  • Dostęp do certyfikatów i instrukcji
   obsługi technicznej

  • Dostęp do przydatnych programów

  • Dostęp do cen hurtowych

  • Dostęp do materiałów reklamowych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję
//