Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Jak zobaczyć obraz z kamer na urządzeniu mobilnym typu iPhone?


Bardzo często zadawanym pytaniem przy doborze sprzętu rejestrującego obraz z kamer w systemach monitoringu wizyjnego  jest kwestia czy można oglądać obraz na urządzeniach mobilnych typu: Smartphone, iPhone, czy nawet  telefon komórkowy z systemem Symbian. Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak skorzystać z urządzeń mobilnych w systemach monitoringu CCTV opartych o rejestratory cyfrowe firmy Dahua. Seria bardzo popularnych rejestratorów BCS zaczynając od najbardziej ekonomicznych wersji BCS0404LE-AN po rozbudowane 32 kanałowe BCS3204LE-U umożliwia robienie podglądu z kamer poprzez sieć lokalną LAN, WLAN, oraz Internet również przy pomocy urządzeń mobilnych.

Poniżej przedstawiamy prezentację krok po kroku jak uruchomić podgląd obrazu przy pomocy bardzo popularnego iPhone'a.

Pierwszym krokiem do uruchomienia monitoringu na iPhone jest pobranie aplikacji iDMSS z iTunes Store.
pobieranie aplikacji iDMSS z iTunes

Rys. 1. Pobieranie aplikacji iDMSS na swojego iPhona.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji iDMSS pojawi się okno z menu głównym, w którym będziemy konfigurować opcje połączenia z jednym rejestratorem czy kilkoma rejestratorami BSC.

podgląd obrazu na iphone

Rys. 2.
Menu główne aplikacji IDMSS na iPhone.

Następnym krokiem jest dodanie swojego rejestratora do listy urządzeń. Pokażemy to na podstawie rejestratora zainstalowanego w naszej firmie. Do połączenia z rejestratorem potrzebne nam będą informacje: Adres IP lub domena, Port danych domyślnie w rejestratorach BCS  jest to port 37777, użytkownik i hasło do połączenia. Wszystkie te dane są przechowywane w pamięci iPhone'a możemy dodać kilka lokalizacji i łączyć się z nimi jednym kliknięciem.

dodawanie rejestratora do listy użądzeń w iPhone

Rys. 3. Dodawanie rejestratora BCS do listy urządzeń.

W przypadku dodania adresu naszego rejestratora należy wprowadzić:
ADRES IP: 212.49.32.208
PORT: 37777
USERNAME: napad
PASSWORD: napad
Jeżeli dodanie urządzenia powiedzie się będziemy mogli zobaczyć obraz z czterech kamer podłączonych w naszej firmie.kamery alarm-tech

Rys. 4. Prezentacja obrazu z kamer podłączonych do rejestratora BCS .
Date of publication: 2011-09-23 15:57

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//