Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

Power supplies, UPS and surge protectors


ZASILACZE, UPS, FILTRY

Zasilacze to grupa urządzeń wykorzystywana do dopasowania napięcia do potrzebnego zasilania urządzenia. Największą zaletą jest mała wielkość i waga. Zastępuj baterię lub akumulator. Głównie stosowana w celach domowych, alarmowych, CCTV, itp. Odporność na krótkie zaniki napięcia.

 zasilacze stabilizowane - w których napięcie jest utrzymywane na stałym poziomie, niezależnie od fluktuacji prądu.

Zasilacz stabilizowany ZSJ 12/800


 zasilacze impulsowe - posiadają przetwornik napięcia.

Zasilacz impulsowy Z3A/12V

Zasilacz stabilizowany impulsowy Z3A/12V


Do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia stosuje się moduły zasilaczy buforowych. W trakcie zaniku napięcia sieciowego zostaje automatycznie zasilanie przełączane na akumulatorowe. W modułach wykorzystano zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne. Przystosowane są do pracy z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi. Pozwalają na kontrlowanie procesu ładowania i konserwacji akumulatorów, dodatkowo wyposażona zabezpieczenia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia.

Moduł zasilacza buforowego MLR1012

Zasilacz awaryjny (UPS) to rodzaj urządzenia, którego głównym zadaniem jest nieprzerwalne zasilanie innych urządzeń elektrycznych. Najważniejszym elementem każdego UPS-a jest akumulator, z którego pobierane jest napięcie w przypadku nagłego przerwania dostawy energii elektrycznej. Czas podtrzymania napięcia może wynosić od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in . od obciążenia zasilacza oraz pojemności akumulatora.
W systemach zabezpieczeń wykorzystywane są głównie w telewizjach przemysłowych, do podtrzymania zasilania w rejestratorach.

Zasilacz UPS AT UPS650LED

Zasilacz awaryjny UPS AT-UPS650-LED wolnostojący

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//