Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

CCTV systems


 

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV

Telewizja przemysłowa jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

Podstawowymi elementami monitoringu wizyjnego są:

 • kamery przemysłowe
 • obiektywy
 • rejestratory cyfrowe DVR
 • zasilacze 

Obecne systemy monitoringu wizyjnego powinny umożliwiać użytkownikowi kompleksowe monitorowanie, analizowanie oraz zapisywanie obrazów z kamer przemysłowych. Większość systemów telewizji przemysłowej korzysta z rozwiązań opartych na rejestratorach przemysłowych lub serwerach PC. Zarządzanie materiałem wizyjnym w systemach telewizji przemysłowej obejmuje przede wszystkim monitorowane obrazy, które w zależności od platformy i dostępnych rozwiązań może być realizowane bezpośrednio z urządzenia rejestrującego lub zdalnie przez sieć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania, które zainstalowano na komputerze.

 

 

 

KAMERY PRZEMYSŁOWE

Kamery przemysłowe są najważniejszymi elementami w telewizji przemysłowej. Kamery wykorzystywane są do kontrolowania i zapewniania bezpieczeństwa posiadłości. Zainstalowanie kamer monitorujących stwarza większe prawdopodobieństwo schwytania włamywacza lub napastnika poprzez uwiecznienie jego wizerunku.

Wyróżniamy różne rodzaje kamer:

 • kamery kompaktowe
 • kamery kopułkowe z oświetlaczem podczerwieni
 • kamery tubowe z oświetlaczem podczerwieni
 • kamery szybkoobrotowe

Najważniejszym elementem kamery jest przetwornik obrazu (CCD lub CMOS), który pozwala na przetwarzanie obrazu z obiektywu na sygnał elektryczny-video. Różnica między przetwornikiem CCD, a CMOS w kamerach przemysłowych polega na tym iż przetwornik CCD w kamerach: nie może odczytywać zawartość pojedynczego piksela, matryca posiada jeden przetwornik ładunku na napięcie i jeden przetwornik A/D (napięcie na liczbę). Ze względu na swą budowę matrycy CCD pobierają więcej mocy w czasie pracy, bardziej się więc grzeją i szybciej zużywa się bateria lub akumulator zasilający aparat z tą matrycą. Posiadają większy współczynnik wypełnienia, czyli stosunek powierzchni pikseli do powierzchni całej matrycy.

REJESTRATORY CYFROWE

Rejestratory cyfrowe to urządzenia pozwalające na nagrywanie wideo  w formacie cyfrowym na dyskach twardych lub innych medium.  Wyróżniamy ze względu na budowę i funkcje rejestratory cyfrowe bazujące jako komputery klasy PC oraz jako stacjonarne urządzenia służące tylko w celu nagrywania wideo w systemie telewizji przemysłowej. Rejestratory cyfrowe można podzielić ze względu na ilość wejść kamer: 4 kanałowe, 8 kanałowe, 16 kanałowe, 24 kanałowe, 32 kanałowe.

 

Monitoring Sieciowy IP - Telewizja Przemysłowa Nowej Generacji

Wraz z rozwojem technologii transmisji danych w sieciach internetowych TCP/IP rozwinął się monitoring IP - wykorzystujący do transmisji danych (dźwięku i obrazu) ten sam typ sieci i format danych co komputery, rewolucjonizując techniki realizacji sieci monitoringu wizyjnego. Do rejestrowania obrazu i dźwięku wykorzystywane są kamery IP, do zapisu i zarządzania ustawieniami kamer i monitoringu rejestratory IP wyposażone w pojemne dyski terabajtowe. 

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//