Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

Fire protection systems


 

System przeciwpożarowy i jego zadania

Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń pożarowych po odebraniu przez centralę informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wskazanie miejsca zagrożonego. Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne (o ile są zainstalowane w systemie) oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np. PSP. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne, zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan. 

System przeciwpożarowy najczęściej steruje układami automatyki przewietrzenia (sterowanie otwarciem klap dymowych) sprowadzania wind na najniższe kondygnacje oraz wyłączenie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji. 

W instalacjach ochrony przeciwpożarowej bardzo istotnym elementem jest możliwość jego zaprogramowania w taki sposób, aby sygnał z ręcznych ostrzegaczy pożarowych powodowały alarm natychmiastowy tzw. alarm I stopnia. Sygnały odebrane z pozostałych czujek nie powodują alarmu natychmiastowego, lecz dają obsłudze pewien czas na jego zweryfikowania tzw. alarm II stopnia. 

W obiektach, w których montowane są dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) system sygnalizacji pożarowej po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje informacje o powstałym zagrożeniu do systemu DSO, którego zadaniem jest nadawanie do zagrożonych stref informacji o powstałym zagrożeniu oraz zalecanych sposobach ewakuacji. Rozwój elektroniki pozwolił budować systemy interaktywne pozwalające odróżnić zjawiska pożaropodobne od prawdziwie rozwijających się pożarów. Coraz częściej są to systemy rozproszone, których elementy współpracują poprzez magistrale informatyczne.


Rys.1 Centrala sygnalizacji pożarowej.

System przeciwpożarowy składa się z:

 • centrali, która jest "mózgiem" całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
 • zasilania głównego i awaryjnego
 • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej
  • uruchamiane ręcznie np. ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
  • uruchamiane automatycznie: czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
 • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno - optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb 
 • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

Rys.2 Czujka wielodetektorowa wchodząca w skład systemu przeciwpożarowego. 

Kategoria System PPOŻ składa się: 

Centrale pożarowe w NAPAD.PL

Centrali przeciwpożarowej

Centrale sterujące gaszeniem w NAPAD.PL Centrali oddymiania
 

 Przewody PPOŻ, akcesoria

 

 Pozostałe czujki PPOŻ

Prezentowana kategoria produktów w sklepie Napad.pl to kompleksowa oferta dedykowana do montażu i instalacji systemów przeciwpożarowych w różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych, spełniająca wszelkiego rodzaju normy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Oferujemy między innymi kompletne systemy ppoż. takich marek jak SATEL, w wersji konwencjonalnej wraz z dedykowanymi czujnikami i urządzeniami dodatkowymi, POLON-ALFA w wersji konwencjonalnej i adresowalnej, wraz z czujnikami współdziałającymi z wybraną centralą czy INIM i LEP w wersji adresowalnej oraz centrale sterujące oddymianiem marki D+H.

Szeroki wybór urządzeń PPOŻ

Kompletna oferta urządzeń ppoż. pozwala na stworzenie z ich wykorzystaniem nowoczesnych systemów przeciwpożarowych, które w pełni zabezpieczą obiekty w trakcie wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz pojawienia się ognia. Gwarantując tym samym bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach, a także ulokowanego w nich mienia.

Centrala sygnalizacji pożarowej Inim SmartLight/SCentrala sygnalizacji pożarowej CSP-104 SatelCentrala PPOŻ sygnalizacji pożarowej LEP AFS42

Akcesoria i elementy systemów PPOŻ

Kategoria systemu ppoż. w sklepie Napad.pl to także, oprócz central przeciwpożarowych i oddymiających wraz z dedykowanymi czujnikami, wszelkiego rodzaju akcesoria przeciwpożarowe oraz elementy uzupełniające funkcjonalność systemów. Dla naszych klientów oferujemy między innymi sygnalizatory i osprzęt instalacyjny cenionej marki W2 oraz wspomagające systemy ppoż. czujniki przeciwpożarowe w bezprzewodowej wersji oparte na optycznej oraz termicznej, a także optyczno-termicznej detekcji zagrożenia.

Wszystko, co potrzebne do instalacji PPOŻ

Szeroka oferta sklepu Napad.pl obejmuje również wszelkiego rodzaju zasilacze ppoż., przyciski pożarowe oraz przyciski ręcznego ostrzegania przeciwpożarowego (ROP). Tabliczki informacyjne i wytyczające drogi ewakuacyjne oraz akcesoria ppoż. dedykowane do badań technicznych systemów, takie jak gaz testowy czy imitator ciepła. Systemy ppoż. w Napad.pl to również przewody bezhalogenowe ppoż o różnym przekroju i ilości żył oraz przystosowane do układania instalacji zasilającej urządzenia przeciwpożarowe. Wymienione elementy systemów ppoż. to tylko nieliczne z urządzeń i akcesoriów, jakie można znaleźć w ofercie naszego sklepu w prezentowanej kategorii produktów.

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//