Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Pytania i odpowiedzi - Najczęściej zadawane pytania przez klientów sklepu internetowego
18 03-2021
Do prowadzenia obserwacji w nocy zalecane jest stosowanie kamer typu dzień/noc , które w zależności od swoich właściwości, pozwalają na rejestrację obrazu w dzień i w nocy w trybie kolorowym i/lub monochromatycznym. Przejście z trybu dziennego...
19 03-2014
Jest to nowoczesny standard zapisu obrazu wideo, pozwalający na zarejestrowanie o 30% więcej detali w obserwowanej scenie w porównaniu z dotychczas najwyższą dostępną rozdzielczością analogową D1. Najbardziej widoczne różnice można zaobserwować na...
17 01-2013
Wyjście SPOT to dodatkowe wyjście wideo dla tzw. monitora pomocniczego. Rozwiązanie to pozwala wyświetlać obraz z poglądu "na żywo" w trybie sekwencyjnym. W zależności od modelu rejestratora wyświetlane są wszystkie kamery lub tylko wskazane w...
30 03-2012
To co może wpływać na jakość transmisji obrazu z kamery przemysłowej to: słaba jakość ekranu przewodu, nieodpowiednio zarobione złącza BNC, zewnętrzne źródło pola elektrycznego na przewód koncentryczny nieodpowiednie zasilanie...
28 02-2012
Oświetlacz podczerwieni w kamerach przemysłowych ma za zadanie oświetlać obszar przed kamerą w warunkach deficytu światła widzialnego. Praktycznie przekłada się to na tym, że w obszarze jaki chcemy aby kamera "widziała" w nocy kierujemy wiązkę...
27 02-2012
Kąt widzenia kamery przemysłowej jest uzależniony od obiektywu jaki posiada kamera oraz od tego jaką ogniskową posiada obiektyw zainstalowany w kamerze.
15 02-2012
Kamery przemysłowe czarno-białe stosowało się do obserwacji przedmiotów o znanych kształtach. Kamery te miały znacznie lepsza czułość, od kamer kolorowych. Jednak wraz z rozwojem technologii kamer przemysłowych i kamer megapikselowych, nowoczesne...
10 02-2012
OSD to skrót oznaczający menu ekranowe wyświetlające opcje dostępne w konfiguracji urządzeń elektronicznych, w tym kamer przemysłowych . Skrót pochodzi od angielskiego terminu "on-screen display". W opcjach OSD kamery przemysłowej znajdują...
02 02-2012
Kamery zewnętrzne i wewnętrzne ze względu na środowisko pracy (temperatury, wilgotność) są produkowane w różnych obudowach , co wpływa w konsekwencji na różny zakres zastosowania. Kamery niehermetyczne mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz...
20 01-2012
Kamery megapikselowe mogą rejestrować obraz w wysokiej rozdzielczościach oraz z dużą ilością szczegółów. Kamery przemysłowe posiadają rozdzielczości ok. 600 TVL, co odpowiada rozdzielczości PAL  768 x 576 pikseli  lub NTSC 720 x 480 pikseli...
11 01-2012
Adres sieciowy kamery IP jest ustawiony fabrycznie. Jeżeli kamer IP ma fabrycznie ustawiony adres, np. 10.1.1.100 to interfejs w komputerze powinien być ustawiony np. na adres 10.1.1.2. Maska podsieci w każdym wypadku powinna być 255.255.255.0...
03 01-2012
Kamery bezprzewodowe stanowią doskonałe rozwiązanie gdy chcemy mieć możliwość rejestrowania obrazu z różnych miejsc bez konieczności tworzenia infrastruktury sieciowej. Jednak często pojawia się pytanie jak  zadbać o dobry zasięg kamery IP...
19 10-2011
Systemy alarmowe jak każda inna techniczna dziedzina posiada pewne naleciałości i różnorodność nazewnictwa, taki przypadek zachodzi w przypadku czujników alarmowych, gdzie występują dwie formy nazwy: czujniki alarmowe oraz czujki...
04 10-2011
Zarówno telewizja przemysłowa jak i monitoring to terminy, które mogą być używane przemiennie, gdyż ich znaczenie jest równoznaczne. Telewizja przemysłowa jak i monitoring oznaczają ogół urządzeń stanowiących...
04 10-2011
Tak jak w przypadku kamer przemysłowych i innych urządzeń dostępnych w naszym sklepie internetowym okres kiedy alarmy są objęte gwarancją zależy od warunków konkretnego producenta i należy go sprawdzać dla każdej grupy produktowej osobno....
04 10-2011
Generalnie rzecz ujmując okres kiedy urządzenia objęte są gwarancją zależy od warunków producenta i należy go sprawdzać w odniesieniu do konkretnej grupy urządzeń. W przypadku kamer przemysłowych można przyjąć, że średnio okres kiedy są...
28 09-2011
Coraz większe rozpowszechnienie rozwiązań sieciowych w monitoringu wizyjnym zmusza właścicieli analogowych systemów telewizji przemysłowej do zadania sobie pytania czy wymagane jest przejście w całości z kamer przemysłowych na kamery...
23 09-2011
Bardzo często zadawanym pytaniem przy doborze sprzętu rejestrującego obraz z kamer w systemach monitoringu wizyjnego  jest kwestia czy można oglądać obraz na urządzeniach mobilnych typu: Smartphone, iPhone , czy nawet  telefon...
15 09-2011
Skuteczność systemu alarmowego zależy w dużej mierze od tego jak dokładny i trafny jest proces wykrywania sygnałów, które są uznawane za niebezpieczne. W przypadku rozległych systemów lub systemów obejmujących pomieszczenia gospodarcze dochodzi do...
15 09-2011
Wykrywanie ruchu to jedna z kluczowych i najczęściej wykonywanych detekcji w systemach alarmowych, dlatego należy zadbać aby wykrywanie przemieszczających się obiektów i osób w monitorowanym obszarze zachodziło z dobrym progiem...

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//