Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Jak poprawić zasięg bezprzewodowej kamery IP


Kamery bezprzewodowe stanowią doskonałe rozwiązanie gdy chcemy mieć możliwość rejestrowania obrazu z różnych miejsc bez konieczności tworzenia infrastruktury sieciowej. Jednak często pojawia się pytanie jak  zadbać o dobry zasięg kamery IP działającej za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi.

Na faktyczny zasięg, w którym kamera wysyła do sieci obraz bez zakłóceń ma przede wszystkim wpływ siła sygnału sieci generowana przez router WiFi lub urządzenie stanowiące punkt dostępowy do pobliskiej sieci WiFi. Dlatego właśnie wybierając urządzenie bezprzewodowe, które zapewni zasięg sieci należy zadbać o należytą moc sygnału. Dodatkowo aby router lub access point dawał sygnał silniejszy można zastosować lepszą antenę o wyższym zysku dB, wymaga to jednak wymiany fabrycznej anteny w urządzeniu. Ponadto stosowanie przedłużek, przejściówek może pogarszać zasięg ze względu na rezystancje kabli - redukcja tych elementów sieci pozwoli podnieść zasięg kamer funkcjonujących w ich obszarze.

Przykładowy zestaw kamera bezprzewodowa + router WiFi o dobrym zasięgu:

 • Kamera IP bezprzewodowa AirLive,
 • Router bezprzewodowy Dual Band High+Power AirLive (Nowość!),
 • Router bezprzewodowy High Power AirLive (Nowość! do 10 x większe pokrycie sygnałem WiFi).


Date of publication: 2012-01-03 09:58

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept