Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Czujniki ruchu odporne na zwierzęta?


Skuteczność systemu alarmowego zależy w dużej mierze od tego jak dokładny i trafny jest proces wykrywania sygnałów, które są uznawane za niebezpieczne. W przypadku rozległych systemów lub systemów obejmujących pomieszczenia gospodarcze dochodzi do możliwości wywołania fałszywego alarmu na skutek obecności zwierząt domowych lub ptaków i gryzoni.

W miejscach pasujących do wymienionego scenariusza, czyli na tarasach, w piwnicach, w magazynach i halach zalecane jest stosowanie czujników ruchu odpornych na zwierzęta, celem podniesienia skuteczności systemu alarmowego.

Date of publication: 2011-09-15 11:52

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//