Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Czujnik alarmowy czy czujka alarmowa?


Systemy alarmowe jak każda inna techniczna dziedzina posiada pewne naleciałości i różnorodność nazewnictwa, taki przypadek zachodzi w przypadku czujników alarmowych, gdzie występują dwie formy nazwy: czujniki alarmowe oraz czujki alarmowe. Obie formy funkcjonują na rynku systemów zabezpieczeń i są stosowane zamiennie. Każdy pracownik sklepu z zabezpieczeniami lub instalator będą wiedzieć o co chodzi. Pod względem językowym natomiast, termin czujnik jest nieco bardziej trafny, oznacza "sensor" lub "detektor" czyli urządzenie, które wykrywa lub identyfikuje pewne zjawiska. Na takiej zasadzie działają wszelkiego rodzaju czujniki stworzone do detekcji ruchu, hałasu (stłuczenia), magnetyczne przemieszczenia, temperatury, zalania, dymu oraz wszelkiego rodzaju gazów i substancji chemicznych. Natomiast termin "czujka" funkcjonuje w terminologii wojskowej, gdzie oznacza patrol zabezpieczający określone położenie składający się z 2-3 osób.

Tym samym dla klienta nie praktyczna różnica czy kupuje czujnik ruchu czy raczej czujkę ruchu nie powinna mieć znaczenia, natomiast dla purystów językowych już może.

Date of publication: 2011-10-19 10:53

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//