Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Co znajduje się w opcjach OSD kamery przemysłowej?


OSD to skrót oznaczający menu ekranowe wyświetlające opcje dostępne w konfiguracji urządzeń elektronicznych, w tym kamer przemysłowych. Skrót pochodzi od angielskiego terminu "on-screen display".

W opcjach OSD kamery przemysłowej znajdują się między innymi ustawienia:

Równowaga barw

Funkcja ta pozwala dokonać regulacji barw w obrazie generowanym z kamery.

Korekcja GAMMA

GAMMA najczęściej wiąże się ze słabym rozróżnieniem samych obszarów w miejscu gdzie panuje słabe oświetlenie sceny. W celu minimalizacji tego zjawiska stosuje się tak zwany układ korekcji GAMMA, pozwalający na poprawę liniowości charakterystyki.

Automatyczna regulacja wzmocnienia

Bardzo często kamery przemysłowe wyposażone są w specjalny wzmacniacz wizyjny, który wzmacnia sygnał wizyjny w momentach gdy jest to niezbędne maksymalnie o 28 dB. Wzmocnienie pracuje jedynie w sytuacjach gdy mamy do czynienia ze spadkiem wartości sygnału wizyjnego, np. na skutek spadku poziomu oświetlenia.

Elektroniczna przysłona

Elektroniczna przysłona działa całkowicie odwrotnie jak układ automatycznej regulacji wzmocnienia. Elektroniczna przesłona ma zastosowanie w sytuacji gdy w warunkach zbyt dużego poziomu oświetlenia może dojść do zdarzenie w którym obraz będzie prześwietlony. W warunkach, gdy poziom oświetlenia jest zbyt duzy układ elektronicznej przysłony przymyka ja, co skutkuje odpowiednim oświetleniem przetwornika CCD.

Przykładowe kamery przemysłowe z menu ekranowym OSD:

 • Kamera przemysłowa VI600E Effio
 • Kamera przemysłowa VI700E Effio
 • Kamera przemysłowa VI569P Pixim


Date of publication: 2012-02-10 11:09

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept