Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Co robi oświetlacz podczerwieni w kamerach przemysłowych?


Oświetlacz podczerwieni w kamerach przemysłowych ma za zadanie oświetlać obszar przed kamerą w warunkach deficytu światła widzialnego. Praktycznie przekłada się to na tym, że w obszarze jaki chcemy aby kamera "widziała" w nocy kierujemy wiązkę podczerwieni z reflektora. Aby dowiedzieć się jakie pole możemy widzieć przed kamerą należy odczytać parametr „zasięg” z danych technicznych kamery. Jest on uzależniony od mocy emitowanego oświetlacza przez diodę LED.

Oświetlacze podczerwieni:

 • Oświetlacz podczerwieni AT IR100
 • Oświetlacz podczerwieni LIR-CB85


Date of publication: 2012-02-28 11:51

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//