Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Wprowadzenie do technologii monitoringu HD-CVI


HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) to technologia przesyłu danych po kablu koncentrycznym. Jest to rozwinięcie technologii HD-SDI. HD-CVI umożliwia budowę systemów monitoringu w oparciu o istniejące instalacje systemów analogowych. Konieczna jest jednak wymiana kamer i rejestratora. Technologia oferuje możliwość rejestracji obrazu w 2 głównych rozdzielczościach (uwaga: rejestratory 720P nie obsługują rozdzielczości 1080P):

 • 1920H (1920×1080) 
 • 1280H (1280×720)

W przeciwieństwie do technologii HD-SDI, HD-CVI umożliwia rejestrację obrazu na większych odległościach, nawet do 500m. Przy pomocy jednego przewodu można przesłać zarówno sygnał wideo, dźwięk jak i sterować urządzeniami (np. kamerą szybkoobrotową). Zasilanie do kamer należy doprowadzić oddzielnie.

Budowa systemów dozorowych w oparciu o technologię HD-CVI odbywa się w oparciu o topologię gwiazdy. Wybór okablowania uzależniony jest od odległości kamer od rejestratora. Kable 73-3 oraz 75-5 są zalecane dla transmisji do 500m, z kolei kable 75-5 oraz wyższe – są zalecane do transmisji powyżej 500m. Zakończenia połączeń pomiędzy przewodami a urządzeniami nie wymagają stosowania dodatkowych elementów toteż zasady budowy systemów w oparciu o technologię HD-CVI są niemal identyczne jak zasady budowy tradycyjnych systemów analogowych.

Rejestrator HDCVI5108EA
Rys.1 Rejestrator wideo HDCVI HCVR5108EA.
HD-CVI a HD-SDI
Zarówno HD-SDI jak i HD-CVI umożliwiają budowę sieci monitoringu w rozdzielczości 720p/1080p. HD_CVI pozwala na transmisję sygnału na znacznie większych odległościach niż HD-SDI. O ile HD-SDI pozwala uzyskać transmisję do 100m, o tyle HD-CVI pozwala przesyłać sygnał na odległościach do 500 m przy użyciu przewodu 75-3 zapewniając przy tym niski poziom strat sygnału.

Kamera przemysłowa HD-CVI CV1042TV

Rys.2 Kamera przemysłowa HD-CVI CV1042TV

HD-CVI a technologia IP (HD-IP)
Niezawodność transmisja sygnału w HD-CVI oparta jest na założeniu punkt do punktu co zapewnia stabilność oraz płynność obrazu. Transmisja oparta o sieci IP często obciążona jest mechanizmami, które ustalają drogę sygnału pomiędzy punktami transmisji (kamera a rejestrator) co powoduje opóźnienia a także wahania stabilności a to z kolei może prowadzić do tzw. utraty pakietów i zniekształceń sygnału.

Transmisja w czasie rzeczywistym
Technologia IP dla zapewnienia stabilnej pracy sieci wykorzystuje tzw. bufor (jego wielkość można regulować). Stosowanie bufora powoduje opóźnienia w transmisji obrazu. HD-CVI nie potrzebuje bufora co zapewnia transmisję w czasie rzeczywistym bez opóźnień.

Brak kompresji
HDCVI nie wykorzystuje mechanizmu kompresji podczas transmisji obrazu. Pozwala to wiernie odwzorowywać kolory oraz zapewnić wysoką jakość obrazu.

Inne korzyści
Niższy koszt w przeciwieństwie do HD-SDI, które wymaga wysokiej jakości okablowania oraz samej instalacji, HD-CVI pozwala wykorzystać dokładnie takie same rozwiązania do budowy sieci jak technologia analogowa. Oznacza to znacznie niższe koszty wykonania samej instalacji.

Rozsądne sterowanie
Ponieważ HD-CVI pozwala na przesyłanie wielu sygnałów jednocześnie (wideo, dźwięk, dwukierunkowy tor danych) – umożliwia w prosty sposób także sterowanie kamerami szybkoobrotowymi, co ułatwia wykonanie całej instalacji.

Łatwa obsługa
Technologia została opracowana przez firmę Dahua, światowego potentata w branży CCTV. Wiele lat doświadczeń oraz wsłuchiwanie się w głosy klientów zaowocowało stworzeniem intuicyjnego i przejrzystego interfejsu ekranowego rejestratorów jak i interfejsu sieciowego :

menu rejestratora

Rys.1 Widok menu interfejsu ekranowego.
 

 interfejs sieciowy

Rys.2 Widok menu interfejsu sieciowegoDate of publication: 2014-07-29 13:17

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//