Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Niezawodne systemy przeciwpożarowe - dostępne rozwiązania


Prawidłowa ochrona przeciwpożarowa jest istotnym elementem każdego budynku. Odpowiednio zainstalowane systemy przeciwpożarowe dają możliwość szybkiego wykrycia zagrożenia oraz zaalarmowania odpowiednich służb. Dzięki temu straty spowodowane takim zdarzeniem są minimalizowane. Warto zatem postawić na niezawodne systemy przeciwpożarowe, które pozwalają zabezpieczyć dobra materialne oraz ochronić zdrowie i życie osób.

Centrale p.poż. są w stanie wykryć oraz zasygnalizować pojawiające się zagrożenia, uruchamiając sygnały akustyczne lub akustyczno-optyczne, jednocześnie alarmując właściwie służby. Dzięki zaawansowanym systemom centrala ma także możliwość uruchomienia zewnętrznych urządzeń przeciwpożarowych.

By uchronić się przed żywiołem ognia, zwiększając bezpieczeństwo samego obiektu, jak i ludzi w nim przebywających, warto postawić na zaawansowane i niezawodne systemy przeciwpożarowe.
Skuteczny system PPOŻ składają się z:


 • centrali sygnalizacji pożarowej oraz centrali automatycznego gaszenia
 • urządzeń, które w razie pojawienia się pożaru zainicjują proces alarmowania. Urządzeniami tego typu są czujki ognia, dymu lub tlenku węgla, które automatycznie załączą alarm, a także ręczne ostrzegacze pożarowe i przyciski awaryjnego otwierania drzwi, którymi operuje się manualnie.


Centrale sygnalizacji pożarowej  zazwyczaj dostępne w kilku wariantach - w wersjach od 3 do 24 nieadresowanych linii dozorowych. Zaletą central jest możliwość zamontowania nawet 10 ręcznych ostrzegaczy lub aż 32 czujek, co czyni je zaawansowanym rozwiązaniem, zwiększającym funkcjonalność w razie wybuchu pożaru. Centrale sygnalizacji pożarowej znajdują zastosowanie jako systemy przeciwpożarowe w małych i średnich obiektach.

Foto: //i265.photobucket.com/albums/ii215/Michael_Mason69/fireman.jpg


Centrale sygnalizacji pożarowej uruchamiają alarm pożarowy nie do poszczególnych punktów detekcji, ale do całej linii. Tutaj zbierane są wszelkie informacje z linii dozorowych, kontrolnych i sygnalizatorów, tutaj odbywa się sterowanie sygnalizacją akustyczną oraz świetlną. Większość central systemu ppoż posiada układ mikroprocesorowy wyposażony w rejestrator zdarzeń, który połączony jest z zegarem w czasie rzeczywistym. System przeciwpożarowy może zostać ponadto wyposażony w centralę automatycznego gaszenia. Profesjonalne modele central pożarowych pozwalają nie tylko na szybkie wykrywanie pożarów, ale również odpowiednie sterowanie urządzeniami gaśniczymi. Jest to rozwiązanie przydatne w małych obiektach, w szczególności w serwerowniach i archiwach. 

Niezbędnym elementem systemów przeciwpożarowych są czujki pożarowe. W ofercie sklepu internetowego Napad.pl dostępne są m.in. optyczne czujniki dymu, jonizacyjne czujniki dymu oraz nadmiarowo-różniczkowe czujniki ciepła. Optyczna czujka dymu jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania pożaru w jego pierwszej - bezpłomieniowej fazie. Czujka tego rodzaju doskonale sprawdza w normalnych warunkach otoczenia, czyli tam, gdzie nie występuje dym ani kurz. Dodatkowym atutem optycznych czujek dymu jest reakcja na wydobywające się spaliny.


Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła służy do wykrywania pierwszej fazy pożaru poprzez reagowanie na nagły wzrost temperatury. Nadmiarowo-różniczkowe czujki ciepła idealnie sprawdzą się w tych pomieszczeniach, w których może dojść do bardzo szybkiego przyrostu ciepła, a także wszędzie tam, gdzie nie mogą zostać zainstalowane czujniki dymu.

Oba rodzaje czujek są kompatybilne z centralami przeciwpożarowymi. Czujki tego typu cechują się podwyższoną odpornością na zmiany warunków panujących w środowisku (ciśnienie, temperatura). Do realizacji okablowania systemów przeciwpożarowych i połączenia wszystkich jego elementów, można posłużyć się przewodami YnTKSY. Tak przygotowany system przeciwpożarowy stanowi solidne zabezpieczenie budynku przed skutkami pożarów, pozwalając na minimalizowanie strat, a nawet stłumienie pożaru w zarodku.   Date of publication: 2012-07-31 12:06

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//