Czy na pewno chcesz usunąć produkt z koszyka?

Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie produkty z koszyka?

Radiowy sterownik wielokanałowy RSW-164

Kod produktu: 6649
Dokumenty do pobrania
Certyfikaty 174.3 KB
Certyfikaty 1.1 MB
Pobierz wszystkie
Radiowy sterownik wielokanałowy RSW-164
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Radiowy sterownik wielokanałowy RSW-164
 • 239,85 zł
 • 195,00 zł
   netto
szt.
Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Minimalna ilość aby zrealizować zamówienie to .
Produkt wielkogabarytowy Odbiór w sklepie stacjonarnym

Radiowy sterownik wielokanałowy RSW-164

 • klasa C
 • 400 metrów zasięg transmisji radiowej
 • superheterodyna
 • częstotliwość 433,92 MHz
 • rodzaj modułu odbiorczego superheterodyna
 • czułość -115 dBm
 • transmisja radiowa wieloformatowa
 • pojemność pamięci 64
 • Napięcie zasilania:
  • znamionowe 12 V DC
  • maksymalne 10-15 V DC
 • Pobór prądu:
  • spoczynkowy 50 mA
  • maksymalny 200 mA
 • ilość wyjść przekaźn. 4
 • Obciążalność:
  • wyjście przekaźnikowe 1A/ 30 V DC lub 1A/ 120 V AC
  • wyjście tranzystorowe 100mA/ 12 V DC
 • ilość wyjść OC 16
 • tryby pracy wyjść mono lub bistabilny
 • czas dla trybu mono ~5s
 • stopień ochrony IP20
 • gniazdo antenowe BNC 50 Ohm
 • temperaturowy zakres pracy od 0 do +40 ° C
 • wymiar (mm) 137x93x25
 • współpraca dowolny nadajnik GE zasięgi pracy w zależności od typu nadajnika 200 – 1000m 
 • gwarancja: 24 miesiące  

Sterownik RSW-164 jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowania w systemach alarmowych pozwalającym rozszerzyć przewodowy system alarmowy o dodatkowe funkcje związane z zastosowaniem urządzeń bezprzewodowych pracującym jako samodzielne urządzenie nadzorujące prace urządzeń bezprzewodowych i spełniającym funkcje centrali. Szerokie możliwości konfiguracyjne w połączeniu z dużą ilością wyjść pozwalają dostosować funkcje urządzenia do nawet bardzo rozbudowanych zastosowań.

Podstawowe funkcje i rozwiązania

Odbiornik radiowy wysokiej czułości (superheterodyna) nadzór sygnałów testu okresowego z czujek i NRP pomiar mocy sygnału radiowego możliwość zaprogramowania do 64 urządzeń 16 wyjść typu OC 4 wyjścia przekaźnikowe 1 wejście do współpracy z centralą lub szyfratorem 4 przyciski do obsługi przez użytkownika + 3 wewnętrzne do konfiguracji i funkcji spec. cztero pozycyjny wyświetlacz LED + 5 diod LED wbudowany sygnalizator akustyczny zegar czasu rzeczywistego (bez podtrzymania wewnętrznego) bufor zdarzeń (nieulotny) port RS 232 (5V) do konfiguracji i odczytu bufora zdarzeń port modułów rozszerzeń czujnik sabotażu obudowy Opis realizowanych funkcji.

 

Rys.1 Widok RSW w obudowie


Rys.2 Widok RSW po zdjęciu obudowy 

  Wyjścia OC (1 - 15) Tryb pracy – mono (5s) lub bistabilny – programowany funkcją /F27/ „mono/bi” Stan normalny – zwarcie do masy (tranzystor przewodzi) lub stan wysokiej impedancji (tranzystor nie przewodzi) - programowany funkcją /F26/.

Do każdego wyjścia OC może zostać przypisane jedno lub wiele urządzeń (nawet wszystkie). Wyjście reaguje na otrzymanie sygnału alarmowego z przypisanych do niego nadajników /F21/. W trybie monostabilnym kolejne sygnały z tego samego lub różnych nadajników przypisanych do tego wyjścia, odbierane w odstępach czasu krótszych niż 5s - powodują przedłużanie czasu trwania impulsu na wyjściu (5s od ostatniego odebranego sygnału). W trybie bistabilnym kolejne sygnały z tego samego lub różnych nadajników przypisanych do tego wyjścia powodują zmianę stanu wyjścia na przeciwny. Po włączeniu zasilania wszystkie wyjścia OC znajdują się w stanie normalnym zgodnie z /F26/. Jeżeli do danego wyjścia przypisane są nadajniki typu „czujnik” to wyjście będzie zmieniało stan tylko jeżeli RSW będzie w stanie „uzbrojony”, a wstanie „rozbrojony” wyjście pozostanie w stanie „normalnym”, niezależnie od odbieranych sygnałów. Jeżeli do danego wyjścia przypisane są nadajniki innego typu niż „czujnik” to stan wyjścia będzie się zmieniał niezależnie od tego czy RSW jest w stanie „uzbrojony” czy „rozbrojony”.


strong>Rys.3 Kabel RS-232 RSW-PC

Wyjście OC - 16

Wyjście może zostać zastosowane do sygnalizowania stanu uzbrojenia/rozbrojenia RSW jeżeli zostanie użyta funkcja – OC16 tryb sygnalizowania stanu centralki (uzbr/rozbr) /F28/ (uzbrojenie – wyjście zwarte do masy; rozbrojenie – wyjście w stanie wysokiej impedancji). Wyjście może pełnić funkcje takie same jak wyjścia OC1 do CO 15 jeżeli użyto funkcji – OC16 – normalny tryb pracy /F29/.

 

Rys.4 Wyjście tranzystorowe OC


Rys.5 Wyjście przekaźnikowe

 

Wyjścia przekaźnikowe

Wszystkie wyjścia przekaźnikowe są typu NC (normalnie zamknięte) - styki przekaźnika niepobudzonego są zwarte. Utrata zasilania powoduje rozwarcie styków przekaźnika. Wyjścia pracują w trybie monostabilnym - wyjście ALARM o programowalnym czasie rozwarcia styków, pozostałe wyjścia - rozwarcie styków na 5s.


Wejście uzbrajania

Wejście aktywowane jest funkcją /F47/ „uzbrojenie z wejścia UZB”. Wybranie funkcji /F46/ „uzbrajanie z pilota” wyłącza funkcję /F47/. Stan w jakim znajduje się RSW jest sygnalizowany przez diodę „UZBROJENIE” na płycie czołowej urządzenia (świeci - stan uzbrojenia/nie świeci – stan rozbrojenia / pulsuje – czas na wyjście). Sygnalizacja akustyczna działa jeżeli aktywowana jest funkcja /F42/ „buzzer ON”: - uzbrojenie – jeden krótki sygnał - rozbrojenie – dwa krótkie sygnały. Sygnalizacja przez styki przekaźnika ALARM (działa jeżeli aktywowana jest funkcja /F48/ „bip ON”: - uzbrojenie – jedno krótkie zwarcie styków - rozbrojenie – dwa krótkie zwarcia styków.

Wejście uzbrojenia pozwala podłączyć do RSW sygnał informujący o stanie centrali alarmowej (uzbrojenie/rozbrojenie) i na tej podstawie sterować pracą wyjść typu OC/patrz opis - Wyjścia OC/(dotyczy tych wyjść OC do których przypisane są nadajniki typu „czujnik”).
W zależności od tego czy centrala alarmowa w stanie uzbrojenia wystawia stan niski (L) czy wysoki (H), należy w RSW wybrać funkcję /F44/ „uzbrojenie stanem H” lub /F45/ „uzbrojenie stanem L”.

Do wejścia można podłączyć:

   • wyjście OC z centrali
   • styki przekaźnika
   • napięcie 0V-15V

Wybranie w programie RSW funkcji /F46/ „uzbrojenie z pilota” powoduje że RSW nie analizuje stanu wejścia „uzbrojenie”, a reaguje jedynie na sygnały pochodzące z pilotów służących do uzbrajania.

Uzbrojenie z pilota Aktywowanie - przez wybór funkcji /F46/ „uzbrojenie z pilota”. Wybranie funkcji /F47/ „uzbrojenie z wejścia UZB” wyłącza funkcję /F46/. Stan w jakim znajduje się RSW jest sygnalizowany przez diodę „UZBROJENIE” na płycie czołowej urządzenia (świeci-stan uzbrojenia/nie świeci – stan rozbrojenia / pulsuje – czas na wyjście).

Sygnalizacja akustyczna działa jeżeli aktywowana jest funkcja /F42/ „buzzer ON”: - uzbrojenie – jeden krótki sygnał - rozbrojenie – dwa krótkie sygnały Sygnalizacja przez styki przekaźnika ALARM (działa jeżeli aktywowana jest funkcja /F48/ „bip ON”) - uzbrojenie – jedno krótkie zwarcie styków - rozbrojenie – dwa krótkie zwarcia styków.

Funkcja „uzbrojenie z pilota” pozwala sterować stanem RSW przez naciskanie klawisza w pilocie przeznaczonym do zdalnego uzbrajania i rozbrajania RSW. Kolejne sygnały powodują na zmianę – uzbrajanie i rozbrajanie RSW a tym samym sterują pracą wyjść typu OC /patrz opis - Wyjścia OC/ (dotyczy tych wyjść OC do których przypisane są nadajniki typu „czujnik”).

Wyjście ALARM

Tryb pracy – monostabilny o czasie programowanym funkcją /F24/ „czas przekaźnika ALARM”. Stan normalny – styki zwarte Stan pobudzenia – styki rozwarte Jeżeli RSW ma pełnić rolę centralki alarmowej to wyjście ALARM jest przeznaczone do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora. Jeżeli stan uzbrojenia i rozbrojenia ma być sygnalizowany przez sygnalizator podłączony do tego wyjścia to należy włączyć funkcję – bip ON /F48/ a jeżeli nie to – bip OFF /F49/. W trybie centralkowym sterowanie pracą wyjścia ALARM następuje po odebraniu kodu alarmowego z czujnika PIR o ile RSW jest w stanie uzbrojenia. Czas na jaki zostanie załączone wyjście ALARM po otrzymaniu sygnału z czujki zależy od ustawienia – czas przekaźnika ALARM /F24/. Parametr ten jest ustawiany niezależnie dla każdego czujnika i należy go zaprogramować jednakowo dla wszystkich czujników. Ustawienie czasu na wartość 0 powoduje, że otrzymanie sygnału alarmowego z takiej czujki nie wywoła załączenia przekaźnika ALARM ale będzie sygnalizowane przez diodę ALARM i odpowiednie wyjście OC. Jeżeli przekaźnik został załączony przez czujnik który miał ustawiony czas np. 3 min to sygnały z kolejnych czujników przychodzące w tym czasie nie powodują przedłużania czasu załączenia. Po zakończeniu odliczania tego czasu nastąpi wyłączenie przekaźnika a wtedy pierwszy otrzymany sygnał ponownie załączy przekaźnik na czas przypisany do tego czujnika. Rozbrojenie RSW powoduje wyłączenie przekaźnika i skasowanie odliczanego czasu.

Wyjście SABOTAŻ

Wyjście przekaźnikowe NC, sterowane jest stanem wyłącznika sabotażu zamontowanym wewnątrz RSW oraz sygnałami sabotażu pochodzącymi z następujących urządzeń zaprogramowanych do RSW: grupa pierwsza: czujniki PIR grupa trzecia: nadajniki radiopowiadamiania NRP-102/W6 grupa piąta: kontaktrony bezprzewodowe Wyjście przechodzi w stan rozwarcia na 5s jeżeli w którymkolwiek z urządzeń wystąpi stan sabotażu i zostaje zwarte jeżeli we wszystkich urządzeniach styki sabotażu są zamknięte. Źródło sygnału sabotażu jest rozpoznawane na podstawie wskazań wyświetlacza.

Wyjście BATERIA

Wyjście przekaźnikowe NC, sterowane jest sygnałem „niskiej baterii” pochodzącym z następujących urządzeń zaprogramowanych do RSW: grupa pierwsza: czujniki PIR grupa druga: piloty grupa trzecia: nadajniki radiopowiadamiania NRP-102/W6 grupa piąta: kontaktrony bezprzewodowe grupa piętnasta: piloty do sterowania uzbrajaniem/rozbrajaniem RSW Wyjście zostaje rozwarte na 5s po każdym otrzymanym komunikacie o słabej baterii.

Wyjście INNE

Wyjście przekaźnikowe NC, sterowane jest sygnałami „brak testu” otrzymywanymi z procesora RSW na podstawie nadzorowania sygnałów testowych pochodzących z następujących urządzeń zaprogramowanych do RSW: grupa pierwsza: czujniki PIR grupa trzecia: nadajniki radiopowiadamiania NRP-102/W6 grupa czwarta: nadajniki radiopowiadamiania NRP-102W grupa piąta: kontaktrony bezprzewodowe Ustalenie czasu w jakim RSW powinien z danego otrzymywać sygnał testowy z danego urządzenia jest programowane funkcją – okres TEST /F22/. Przykład: przy zastosowaniu czujnika PIR w którym za pomocą zwory ustawiono okres testu na 65 minut – w RSW należy za pomocą /F22/ ustawić czas np. : 130 minut co spowoduje że jeżeli przez 130 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał testu z tego czujnika to zostaną rozwarte styki na wyjściu INNE i pozostaną rozwarte do otrzymania najbliższego sygnału testu z tego urządzenia. Ustawienie czasu na wartość 0 powoduje że dla danego urządzenia nie będą nadzorowane sygnały testu.

Poprzednie Następne Zapisz

Twój koszyk Realizacja zamówienia Weryfikacja danych Potwierdzenie

Twój koszyk jest pusty

Rejestracja nowego klienta

Poznaj korzyści rejestracji w naszym sklepie:

  • Wsparcie i obsługę techniczną

  • Szybki kontakt z naszymi pracownikami

  • Łatwy przebieg zakupów

  • Dostęp do certyfikatów i instrukcji
   obsługi technicznej

  • Dostęp do przydatnych programów

  • Dostęp do cen hurtowych

  • Dostęp do materiałów reklamowych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję