Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

System kontroli dostępu i automatyki budynkowej Roger RACS5

W środę 9 października w centrali Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń odbędzie się prezentacja i warsztaty dla instalatorów autoryzowane i certyfikowane przez firmę Roger. Tematem spotkania będą systemy kontroli dostępu RACS5 wzbogacone o rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. Program szkolenia uwzględnia zarówno część teoretyczną, przedstawiającą najważniejsze zagadnienia dotyczące zasad budowy i funkcjonowania instalacji kontroli dostępu, jak również część II - warsztaty instalatorskie - nakierowane na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, obsługi i zarządzania systemem zabezpieczeń. Istotnym punktem spotkania będzie samodzielna praca uczestników z wykorzystaniem dedykowanych zestawów demonstracyjnych PDK-2. Szkolenie skierowane jest nie tylko do doświadczonych instalatorów, ale również osób pragnących poszerzyć lub utrwalić wiedzę z zakresu operowania zautomatyzowanych instalacji zabezpieczeń.

Uczestnictwo w szkoleniu jest wolne od opłat i zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.

Agenda:

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 w oparciu o prezentację:
  • Koncepcja sprzętowo-programowa (omówienie sposobu doboru sprzętu z wykorzystaniem zestawów KIT)
  • Koncepcja funkcjonalna
  • Aktualizacja systemu RACS 4 do wersji RACS 5
 2. Prezentacja funkcjonalności konfiguracji szkoleniowo-demonstracyjnej oraz omówienie celu szkolenia:
  • Umiejętność skonfigurowania niskopoziomowego płyty kontrolera MC16
  • Umiejętność skonfigurowania niskopoziomowego czytników MCT i ekspanderów MCX
  • Budowanie konfiguracji wysokopoziomowej (dodawanie przejść, dodawanie i zarządzanie użytkownikami systemu)
 3. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego:
  • Omówienie zestawów PDK-2
  • Instalacja RogerVDM - konfiguracja niskopoziomowa
  • Instalacja VISO i RogerSVC – utworzenie plikowej bazy danych
 4. Konfiguracja wysokopoziomowa (zakres podstawowy):
  • Kreator kontrolera
  • Kreator przejścia dwustronnego
  • Kreator osoby On-line
  • Budowa harmonogramu (pon.-pt. godz. 8-16)
  • Dodanie uprawnienia podstawowego z harmonogramem
  • Ręczna synchronizacja
  • Dodanie osoby z uprawnieniem uwzględniającym harmonogram
  • Utworzenie grupy użytkowników i przypisanie jej uprawnień
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu monitorowania online
 5. Konfiguracja wysokopoziomowa (zakres średnio zaawansowany):
  • Funkcja APB z limitem dwóch osób w strefie i l.wyj informująca o osiągnięciu limitu, punkty wewnętrzne
  • Sterowanie trybem drzwi wejścia gł. z harmonogramu
  • Sterowanie trybem drzwi poprzez logowanie specjalne uprawnionej karty
  • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym z wielofunkcyjnej linii wejściowej
  • Edycja linii wejściowej
  • Sterowanie oświetleniem biura (węzły automatyki), załączanie oświetlenia po otwarciu drzwi lub poprzez przycisk funkcyjny
  • Sygnalizacja przegrzania pomieszczenia serwerowni (węzły automatyki)
  • Integracja z systemem alarmowym
  • Podmiana uszkodzonego w systemie urządzenia
 6. Omówienie narzędzi dostępnych w VISO (monitorowanie, typy akcji, strefy obecności, administracja, role, raport obecności, monitor stanu przejść, węzłów automatyki, strefy alarmowej, monitor strefy obecności, CCTV, mapy, operatorzy, historia działań operatorów, szablon nadruku na kartę)

Informacje:

Termin: 9 października o 9:00
Temat: System kontroli dostępu i automatyki budynkowej ROGER RACS5
Czas trwania: około 7 godzin
Kontakt: szkolenia@napad.pl

Warunki uczestnictwa:

 • Rejestracja do 6 października
 • Dysponowanie laptopem z systemem operacyjnym Windows 7/8.x/10

Nieobecność, bez odwołania udziału do 3 dni przed szkoleniem, skutkuje koniecznością zapłaty kosztów organizacji w wysokości 200zł netto. (§ 4 pkt 6 regulaminu szkoleń)

Data publikacji: 2019-10-09 09:00:00

Lokalizacja: Boleń, ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce

GPS: 50.138405, 19.968809

Otwórz większą mapę

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//