Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Klasyfikacja IK wandaloodporności kamer


Dla określenia stopnia ochrony przed uderzeniem/wandaloodporności urządzeń, w tym obudów kamer stosowanych w monitoringu, stosuje się klasyfikację oznaczeń z wykorzystaniem skali IK. Jest to międzynarodowa klasyfikacja numeryczna określająca stopień ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeniom elektrycznym przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi.

System oznaczeń stopni ochrony skrupulatnie określa europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Oznaczenie stopień IK składa się z liter IK i oznaczenia poziomu od 00 do 10.

Na skalę IK można się natknąć w specyfikacji kamer dostępnych w ofercie sklepu Napad.pl. Dzięki temu parametrowi jesteśmy w stanie określić potencjał odpornościowy urządzenia i dokonać zakupu najbardziej odpowiedniego dla nas produktu. Odpowiednio wysoka wartość cechy uchroni nas od potencjalnej wymiany sprzętu spowodowanej uderzeniami np. wandali.

Poziom Wytrzymywana energia 
uderzenia
Równowartość uderzenia
00 0 J Brak ochrony
01 0,15 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 7,5 cm
02 0,20 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 10 cm
03 0,35 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 17,5 cm
04 0,50 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 25 cm
05 0,70 J Upadek obiektu 200 g z wysokości 35 cm
06 1 J Upadek obiektu 500 g z wysokości 20 cm
07 2 J Upadek obiektu 500 g z wysokości 40 cm
08 5 J Upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm
09 10 J Upadek obiektu 5000 g z wysokości 20 cm
10 20 J Upadek obiektu 5000 g z wysokości 40 cm 

Kamera Megapixelowa HD-2030DV

Rys.1 Wandaloodporna kamera sieciowa o wysokiej wartości IK.Date of publication: 2014-08-14 15:07

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//