Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

POLON-ALFA POLON 4000 addressable system


Urządzenia sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000:

 • wykonane są w najnowocześniejszej technologii, gwarantującej pewne zabezpieczenie obiektów o każdej wielkości i przeznaczeniu;
 • maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo uzyskane są poprzez zdublowanie procesorowych sterowników (zapewniona redundancja) oraz szczegółową automatyczną diagnostykę ważnych parametrów urządzeń i okablowania
 • szeroki asortyment estetycznych, o optymalnych wymiarach i ładnym wzornictwie, czujek pożarowych pozwala na kompleksowe zabezpieczenie najbardziej wyszukanego obiektu
 • zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych izolatory zwarć umożliwiają dowolne rozmieszczenie elementów w pętlach dozorowych, upraszczając znacznie projektowanie instalacji;
 • dowolność doboru (konfigurowania) różnorodnych elementów stwarza możliwość łatwego dostosowania instalacji do aktualnych wymagań i przyszłej modernizacji lub rozbudowy
 • zastosowane oprogramowanie oraz możliwość podłączenia do centrali zewnętrznej klawiatury daje możliwości zaprogramowania centrali w każdych warunkach bez używania zewnętrznego komputera (mimo tego istnieje też możliwość skonfigurowania centrali na komputerze i przesłania jej przez interfejs do centrali)
 • możliwość projektowania odgałęzień od pętli dozorowych pozwala uzyskać oszczędność na kosztach okablowania
 • możliwość sterowania wielu urządzeń dodatkowych w tym stałych instalacji gaśniczych i systemów oddymiania poprzez dużą liczbę programowanych wyjść i specjalizowane sterowniki
 • możliwość zabezpieczenia od średnich do bardzo dużych obiektów poprzez wykorzystanie pracy sieciowej central
 • spełniają wszystkie wymagani norm krajowych i najnowszych edycji norm europejskich EN 54

Urządzenia tworzące system POLON 4000

 • czujki pożarowe szeregu 4043 (tylko do centrali POLON 4200 instalowane w gniazdach G-40):
  • optyczna czujka dymu DOR-4043 (rozproszeniowa standardowa)
  • optyczna czujka dymu DUR-4043 (rozproszeniowa uniwersalna)
  • jonizacyjna czujka dymu DIO-4043
  • czujka ciepła TUN-4043
 • czujki pożarowe szeregu 4046 (instalowane w gniazdach G-40):
  • optyczna czujka dymu DOR-4046 (rozproszeniowa standardowa)
  • optyczna czujka dymu DUR-4046 (rozproszeniowa uniwersalna)
  • jonizacyjna czujka dymu DIO-4046
  • wielosensorowa czujka DOT-4046
  • wielosensorowa czujka DPR-4046
  • czujka ciepła TUN-4046
 • zestaw radiowy ZCR-4001:
  • optyczna czujka dymu DUR-4047 (z własnym gniazdem)
  • adapter czujek radiowych ACR-4001
 • elementy (wejścia/ wyjścia) instalowane w pętli dozorowej:
  • adapter ADC-4001M (instalowany w gnieździe G-40)
  • element kontrolno- sterujący EKS-4001 (wymaga obudowy jedno, dwu lub czterokrotnej xEKS)
  • element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 (we własnej obudowie)
  • element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 (we własnej obudowie)
  • adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 (z własnym gniazdem)
  • uniwersalna centrala sterująca UCS-4000 wykorzystywana m.in do sterowania oddymianiem
 • ręczne ostrzegacze pożarowe:
  • wewnętrzny ROP-4001M
  • zewnętrzny ROP-4001MH
 • centrale sygnalizacji pożarowej:
  • POLON-4100 o pojemności 2 pętli po 64 adresy
  • POLON-4200 o pojemności 4 pętli po 64 adresy
  • POLON-4900 o pojemności 4 pętli po 127 adresów z możliwością rozbudowy do 8 pętli
  • POLON-4500 o pojemności 4 pętli po 127 adresów i jedną, dwoma, trzema lub czterema strefami automatycznego gaszenia
 • terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000
 • pojemnik akumulatorów PAR 4800
 • Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4900 i POLON 4500 pracujące w sieci są oferowane w wersjach przystosowanych do sieci światłowodowych (w oznaczeniu dodatkowa litera S).

  Terminale TSR-4000 również występują w wersjach (przelotowa lub końcowy), przystosowanych do połączenia z centralą światłowodem.

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//