Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

POLON-ALFA IGNIS 2000 (conventional)


Urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000, wykonane są w najnowszej technologii procesorowej, gwarantującej niezawodne zabezpieczenie małych i średnich obiektów. Wykorzystują szeroki asortyment estetyczny czujek pożarowych o optymalnych wymiarach i ładnym wzornictwie. Pozwalają w prosty sposób zaprogramować warianty alarmowania, dostosowując instalację do warunków panujących w obiekcie. Spełniają wymagania wszystkich norm krajowych na systemy sygnalizacji pożarowej i najnowszych edycji norm europejskich serii EN 54. Mają wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i deklaracje zgodności, dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Urządzenia tworzące system IGNIS 1000:

 • konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (instalowane w gniazdach G-40):
  • optyczna czujka dymu uniwersalna DUR-40
  • optyczna czujka dymu standardowa DOR-40
  • jonizacyjna czujka dymu DIO-40
  • wielosensorowa czujka DOT-40
  • wielosensorowa czujka TOP-40
  • czujka ciepła TUP-40
  • liniowa czujka dymu DOP-40 (nie wymaga gniazda)
 • czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym:
  • jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex (wymaga gniazda G-33)
  • optyczna czujka dymu DUR-40Ex (wymaga gniazda G-40)
  • czujka płomienia PUO-35Ex (wymaga gniazda G-33)
  • uniwersalna czujka ciepła TUN-38Ex (nie wymaga gniazda)
 • ręczne ostrzegacze pożarowe:
  • wewnętrzny: ROP-63
  • zewnętrzny: ROP-63H
 • centrale sygnalizacji pożarowej:
  • IGNIS 1030 o 3 liniach dozorowych
  • IGNIS 1080 o 8 liniach dozorowych
  • IGNIS 1240 o 16 liniach dozorowych z rozbudową do 24 linii
  • IGNIS 2040 o 4 liniach dozorowych z rozbudową do 6 linii
  • IGNIS 1520M centrala automatycznego gaszenia
 • tablica alarmowa TW-35

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//