Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

UTP HDMI VGA USB transmission


Transmisja po skrętce

Tam gdzie zachodzi potrzeba przesłania sygnału wideo (sygnału video) na większe odległości, czyli przykładowo gdy kamery telewizji przemysłowej maja być rozmieszczone w odległych lokalizacjach, stosuje się dużo wydajniejszą i mniej podatną na zakłócenia zewnętrzne transmisję video do skrętce UTP.

Do głównych zalet wykorzystania kabla sieciowego UTP do transmisji sygnału audio oraz transmisji sygnału video, możemy przede wszystkim zaliczyć możliwość osiągnięcia zadowalającej jakości odbieranego obrazu nawet na tysiące metrów. W zależności od tego czy wykorzystana technika to transmisja video UTP aktywna lub transmisja video UTP pasywna możemy cieszyć się obrazem kolorowym w dobrej jakości na kablu o długości od 400 m do 2400 m.

Transmisja video UTP pasywna - wykorzystuje transformatory UTP pasywne, które nie wymagają dodatkowego zasilania zewnętrznego, bazują na energii przesyłanego sygnału. Dostarczają zadowalającą jakość obrazu kolorowego przy przesyle na odległości do 400 m przy użyciu pasywnej pary nadajnik/odbiornik oraz nawet do 1500 m przy użyciu aktywnego odbiornika.

Transmisja video UTP aktywna - w sieciach CCTV o większej rozpiętości należy zastosować transformatory UTP aktywne, które dodatkowo są zasilane przez zewnętrzne źródło prądu, tym samym podtrzymują poziom przesyłanego sygnału audio/video. Pozwalają na osiągnięcie zadowalającej jakości produkcyjnej kolorowego sygnału wideo na odległości od 1500 m przy użyciu pasywnego odbiornika oraz nawet do 2400 m przy użyciu pary aktywnych urządzeń (nadajnik/odbiornik).

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//