Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

Camera lenses


Kalkulator obiektywów
Obiektyw to podstawowy element układu optycznego kamery, którego zadaniem jest przechwytywanie i projekcja obrazu na światłoczułej powierzchni przetwornika. W dużej mierze to własnie od obiektywu zależy jakość transmitowanego obrazu, jego ostrość czy zbliżenie. Odpowiedni obiektyw kamery należy wybrać w zależności od tego czy instalowana przez nas kamera ma spełniać swoje zadania na zewnątrz, czy wewnątrz pomieszczenia, a także jakie elementy ma monitorować i z jakiej odległości. 

Przykład kamery IPOX z zamontowanym obiektywem

Rys.1 Kamera CCTV z zainstalowanym obiektywem.

Do podstawowych parametrów obiektywów zaliczamy:

 • ogniskową obiektywu - czyli odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego, a punktem głównym układu optycznego. Wartość ogniskowej określa (dla danego przetwornika CCD) kąt widzenia obiektywu. Zależność między ogniskową obiektywu i kątem widzenia jest odwrotnie proporcjonalna. Wartość ogniskowej zwykle podajemy w milimetrach.
 • rodzaj przysłony - czyli specjalny mechanizm regulacji otworu względnego (apertury) zmieniający ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Wartość przysłony określa wprowadzane zmniejszenie natężenia światła na powierzchni przetwornika obrazowego. W CCTV przyjęto sposób określania przysłony w skali F (liczba aperturowa).
 • głębia ostrości - czyli swego rodzaju zakres maksymalnej odległości od obiektywu, w którym obraz z obserwacji jest ostry. Głębię ostrości określa wiele czynników, jednak można stwierdzić, iż rośnie ona wraz ze wzrostem wartości ogniskowej (a zatem zmniejszaniem się otworu przysłony obiektywu). Na ogół głębia ostrości przy małej ogniskowej obiektywu jest większa, niż w przypadku dużej ogniskowej.
 • rozmiar obiektywu - to parametr, który decyduje o wielkości obrazu wytwarzanego przez obiektyw. Zazwyczaj unika się realnej wartości średnicy obiektywu, a podaje się jedynie format największego przetwornika, z którym dany obiektyw może współpracować. Spotyka się więc wartości 1”, 2/3”, 1/2”, 1/3” i 1/4”.
 • rodzaj mocowania - wyróżniamy dwa podstawowe mocowania w systemach CCTV - typu CS i C. W stosowanym najczęściej mocowaniu typu CS odległość podstawy obiektywu od przetwornika wynosi 12,5 mm, natomiast w przypadku mocowania typu C odległość między podstawą a przetwornikiem wynosi dokładnie 17,526 mm. Należy zatem pamiętać, że obiektywy z mocowaniem typu C mogą być stosowane do kamer z mocowaniem typu CS (pod warunkiem zastosowania pierścienia dystansowego grubości 5 mm), natomiast w odwrotną stronę jest już to niemożliwe.
 • rozdzielczość - parametr ten jest szczególnie ważny w przypadku kamer megapikselowych. Konieczne jest bowiem stosowanie odpowiednich obiektywów, które nie będą ograniczały możliwości przetworników. Obiektywy megapikselowe posiadają oznaczenia z jakimi ilościami pikseli na przetworniku maksymalnie są w stanie sobie poradzić, jednak często producent obiektywu określa maksymalną możliwą rozdzielczość pracy.

Obiektywy możemy podzielić na różne grupy czy kategorie. Najczęściej stosuje się grupowanie ze względu na:

 • kąt widzenia (szerokokątne, standardowe i wąskokątne)
 • rodzaj przysłony (bez przysłony, z przysłoną ręczną i z przysłoną automatyczną)
 • rodzaj ogniskowej (stała, zmieniana ręcznie i zmieniana zdalnie)

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//