Are you sure you want to remove product from shopping basket?

Are you sure you want to remove all products from shopping basket?

Products found:
Clear filters

Solenoid valves


Zawór elektromagnetyczny jest to zawór sterowany elektrycznie, który w zależności od sygnału sterującego pozostaje w jednej z dwóch pozycji:

 • pozycji otwarcia
 • pozycji zamknięcia

W zaworach tego typu wykorzystuje się zjawisko pola elektromagnetycznego indukowanego pod wpływem płynącego prądu przez cewkę, które wytwarza siłę wprawiającą w ruch rdzeń (zawieradło).
Zawory te służą do sterowania przepływem mediów ciekłych i gazowych.

Każdy zawór elektromagnetyczny składa się z następujących funkcjonalnych zespołów:

 • zaworu głównego, w którym poruszane zawieradło (grzybek, membrana, tłoczek itp.) zamyka bądź otwiera otwór przepływowy, zatrzymując bądź umożliwiając tym samym przepływ medium przez zawór
 • elektromagnesu (cewki) wraz z ruchomym rdzeniem, który stanowi element napędowy zawieradła

Zawór jest otwierany lub zamykany na skutek ruchu rdzenia wciąganego do środka elektromagnesu po podaniu napięcia sterującego na cewkę. Rdzeń jest umieszczony w szczelnej tulei wewnątrz cewki elektromagnesu. Konstrukcja zapewnia pełną szczelność wewnętrzną i zewnętrzną zaworu.

Cewki różnią się między sobą budową, napięciem sterującym (stałe DC, zmienne AC), jego wielkością, poborem mocy i stopniem ochrony IP (przed wodą i pyłem). zasada działania jest zawsze taka sama: płynący przez cewkę prąd indukuje pole magnetyczne, które wytwarza siłę podnoszącą rdzeń.

Bardzo istotną cechą zaworów elektromagnetycznych jest ich jednokierunkowość. Medium może płynąć tylko w kierunku oznaczonym strzałką na korpusie zaworu.

Your basket Order processing Data verification Confirmation

Your shopping basket is empty

New customer registration

Discover the benefits of registering a new account in our shop:

  • Technical and customer support

  • Immediate contact with our personnel

  • Easy buying process

  • Access to certificates and
   technical manuals

  • Access to useful applications

  • Access to wholesale prices

  • Access to advertising materials

This website uses cookies in order to deliver necessary services and in accordance with Cookie Policy. You can set the cookie store and access rules in your browser settings. I accept
//